| Intro  |  Reparatie  |  Produkten  |  Onderhoud  |  Ongemak  |  Links  |  Route  |  

Mededeling

Vergoeding
 
Verzekeraars hebben
de kosten van een
tandprotheticus
in hun pakket
opgenomen.
 
Uw tandprotheticus
kan u er alles
over vertellen
en u gratis
adviseren.

 

360º foto
Volledige prothese

In principe verloopt het aanmaken van een prothese in welke vorm dan ook altijd
volgens een onderstaande procedure. Soms wordt er gebruik gemaakt van aanvullende
technieken, afhankelijk van de voorkeur van de tandarts of de tandprotheticus.
Voor ieder onderdeel van de procedure wordt een aparte afspraak gemaakt. 

 
De oude techniek

Tot voor kort werden er gipsmodellen gemaakt, waarvoor
de patiënt in een vloeibaar afdrukmateriaal moet 'happen',
waarna in het laboratorium individuele afdrukken werden
gemaakt. Uiteraard beheersen wij ook deze techniek...
 

 
 
De nieuwe techniek

Hierbij is 'happen' niet meer nodig:
 
           
Met de LavaTM C.O.S. kunnen wij een digitale afdruk
maken van uw tanden met de mondcamera.
 
Dit is een uiterst kleine camera die (met behulp van video)
zeer nauwkeurig uw mondsituatie vastlegt.
 
Het eindresultaat is dan ook een perfect passende prothese,
kroon of brug.
 
Onderzoek heeft uitgewezen dat patiënten hun voorkeur
uitspreken voor deze digitale procedure in plaats van de
traditionele procedure.

 
 

De relatiebepaling

Op de definitieve modellen zijn in het laboratorium beet-
wallen gemaakt. Op een basisplaat van verwarmde schellak
werd een stevige band was gezet.
De beetwallen worden gebruikt om te bepalen hoe straks
de kiezen op elkaar komen te staan.
 
Door de was te verwarmen en te smelten wordt de hoogte
van de toekomstige prothese bepaald en de plaats van de
tanden vastgelegd.Ook wordt bepaald hoezeer de lippen en wangen moeten worden
opgevuld en waar het midden van de tandbogen ligt.
 
Als de "beet" is bepaald, worden de waswallen aan elkaar
vastgezet en is daarmee de relatie van de bovenkaak ten
opzichte van de onderkaak vastgelegd. 

 
Passen in was

Het begint al ergens op te lijken.
 
De blauwe gipsmodellen zijn met wit gips vastgezet in een
z.g. artikulator. De waswallen zijn van elkaar losgemaakt
en in de was van de waswallen zijn de tanden en kiezen
van de prothese opgesteld.
 
De ondertanden in dit geval nog niet, omdat die nog in
de mond zitten. Als die er niet meer zouden zijn dan waren
ook de ondertanden opgesteld.
 
De pasprothese kan nu in de mond worden geplaatst en
beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar:

  • de stand van de tanden
  • de vullingvanen de lippen en de kaken
  • de hoogte van het gebit
  • of de kiezen goed op elkaar komen
  • de vorm en kleur van de tanden.

 
 

Het plaatsen van de prothese

In het laboratorium is de pasprothese omgevormd tot de
definitieve kunststof prothese. Zoals u ziet zijn nu de
ondertanden ook in de prothese opgenomen.
 
Op het ondermodel zijn de tanden afgesneden en zijn de
prothesetanden opgesteld. Daarna is de prothese afgewerkt,
in kunststof geperst en gepolijst.
 
Bij de patiënt(e) worden de resterende tanden verwijderd
en de wondjes gehecht. Vervolgens wordt de prothese geplaatst. 

 
^ naar boven
« produkten

Contact

Berlagelaan 97
7606 SP
Almelo

0546-56.80.90

info@tpp-schultz.nl

openingstijden:
ma t/m vrij:
09:00 - 12:00
ma t/m do:
13:00 - 16:30

daarbuiten:
bel..

O.N.T.-reg.nr. 302