| Intro  |  Reparatie  |  Produkten  |  Onderhoud  |  Ongemak  |  Links  |  Route  |  

Mededeling

Tip
 
Bij het schoonmaken
boven een wastafel,
kunt u voordat u
begint, een laagje
water in de wastafel
laten staan of er
een doekje in
leggen.
 
Zo voorkomt u
schade als het
kunstgebit valt.

 

360º foto
Overkappingsprothese op wortels

Uw behandelend tandarts heeft besloten bij u niet alle tanden
en kiezen te trekken, maar om enkele wortels van uw eigen
tanden of kiezen onder het kunstgebit aanwezig te laten blijven.
Zo'n kunstgebit wordt een overkappingsprothese genoemd.
Voor het vervaardigen van de prothese kan de tandarts u
naar een tandprotheticus verwijzen. 

 
Welke voordelen biedt een overkappingsprothese t.o.v. een "gewoon" kunstgebit?

De meeste problemen met een kunstgebit ontstaan door het
slinken van de kaken.
 
Omdat het kunstgebit steeds even groot blijft, ontstaat er
ruimte tussen het kunstgebit en de kaak.
 
Het kunstgebit zal dus op den duur steeds losser gaan zitten. 

Dit slinken van de kaken kan voor een groot deel worden voorkomen wanneer enige wortels van
tanden en kiezen in de kaken behouden blijven. Deze wortels werken als een soort pijlers onder
het kunstgebit. De druk ten gevolge van het kauwen wordt bij een "gewoon" kunstgebit alleen door
de tandeloze kaken opgevangen. Bij een overkappingsprothese wordt die druk voor een belangrijk
deel opgevangen door de pijlers onder het kunstgebit. Het gevolg hiervan is dat het slinken van
de kaken veel minder snel gaat. Bovendien heeft het kunstgebit door de pijlers meer houvast en steun. 

 
Voorbehandelingen

Voordat de overkappingsprothese kan worden gemaakt, moeten meestal een aantal voorbehandelingen worden uitgevoerd:

 • Het uitkiezen van de pijlers.
  De tandarts bekijkt eerst welke wortels van uw tanden of kiezen het best zijn te gebruiken als
  pijlers onder de overkappingsprothese. In veel gevallen zijn dit de wortels van de hoektanden.
   
 • Het trekken van de kiezen.
  De volgende stap is meestal dat uw tandarts de kiezen gaat trekken de niet worden gebruikt als
  pijlers. Let wel: de tanden blijven dus voorlopig nog staan!
  Daarna krijgen de wonden enige tijd gelegenheid om te genezen.
   
 • De voorbehandeling van de pijlers.
  De tanden of kiezen waarvan de wortels als pijlers voor de overkappingsprothese behouden blijven,
  krijgen meestal een voorbehandeling. Elke wortel heeft binnenin een holte die moet worden
  gereinigd en gevuld. Dit voorkomt dat er later ontstekingen aan de wortels kunnen ontstaan.

 
Het maken van de overkappingsprothese

Uw tandarts kan er voor kiezen de overkappingsprothese door een tandprotheticus te laten
vervaardigen. De tandarts verwijst u dan naar een tandprotheticus waar hij mee samenwerkt.

 • De tandprotheticus zal dan o.a. de afdrukken maken, het zogenaamde "happen" en de verdere
  behandeling doen. Waarbij zeer goed gekeken wordt naar de kleur, stand en vorm van de
  kunsttanden. Als u tevreden bent over de kleur, vorm en de stand van uw eigen tanden, zal men
  proberen dat na te maken. Als u juist niet tevreden bent, zal de tandprotheticus u hierin advies
  geven en hij zal proberen zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden.
   
 • De laatste fase
  Als de overkappingsprothese gereed is, zal de tandprotheticus u terugverwijzen naar de tandarts,
  deze zal de prothese gaan plaatsen, maar voordat het kunstgebit in de mond kan worden
  geplaatst, moeten nog twee dingen gebeuren:
   
  1. Eerst worden de tanden en kiezen die als pijlers voor de overkappingsprothese gaan
   fungeren, tot juist boven het tandvlees afgeslepen. Wat overblijft van zo'n tand of kies
   is dus eigenlijk alleen de wortel.
   Het voorbehandelde kanaal wordt afgesloten met een vulling. Daarna worden de overige
   tanden getrokken en plaatst uw tandarts onmiddelijk daarop aansluitend de overkappings-
   prothese in uw mond. U hoeft dus niet bang te zijn dat u enige tijd zonder tanden zult
   zitten. Het voordeel van het direct plaatsen is dat de overkappingsprothese als een soort
   verband op de wonden zit.
   U zult na een of twee dagen bij uw tandarts terug moeten komen om uw mond te laten
   controleren en de eerste klachten te laten verhelpen. De tandarts en de tandprotheticus
   hebben samen afspraken gemaakt over de nazorg van de prothese.
   Na verloop van tijd zult u het gevoel hebben dat uw kunstgebit iets losser is gaan zitten.
   Dat klopt: doordat de wonden zijn genezen, zijn de kaken iets geslonken en is er ruimte
   ontstaan tussen kaak en kunstgebit. Na een aantal weken, kan het kunstgebit worden
   aangepast.
   De tandprotheticus kan een nieuwe laag of "voering" in uw kunstgebit aanbrengen,
   waardoor het weer steviger zit. U zult dan in de meeste gevallen uw kunstgebit een dag
   moeten missen.
    
  2. Controle
   Het is noodzakelijk dat u, net als iedereen die nog eigen tanden en kiezen heeft,
   regelmatig voor controle van de pijlers naar uw tandarts gaat. Hij maakt daarover met u afspraken.
   
 • Extra voorzieningen
  Het is mogelijk dat na verloop van tijd blijkt dat uw overkappingsprothese minder houvast heeft
  dan u had verwacht. Om het houvast te vergroten, is het meestal mogelijk dat uw tandprotheticus
  extra voorzieningen in de vorm an drukknopjes aanbrengt in de pijlers en in het kunstgebit.
  Een andere, maar veel duurdere mogelijkheid is dat op de wortels gouden kapjes worden gemaakt,
  die door een staafje met elkaar worden verbonden.
   

   
  In het kunstgebit brengt de tandprotheticus een huls aan die precies over dit staafje past.
  Hierdoor kan het kunstgebit als het ware worden "vastgeklikt". Dit systeem kan, net als de druk-
  knopjes, het houvast van de overkappingsprothese aanzienlijk vergroten. In beide gevallen moet
  soms een geheel nieuwe overkappings prothese worden gemaakt.
   
 • Gemakkelijke overgang naar een "gewoon" kunstgebit.
  Een overkappingsprothese heeft in principe dezelfde vorm en afmetingen als een "gewoon"
  kunstgebit. Daarom kan de overkappingsprothese als de pijlers onverhoopt toch verloren gaan,
  door middel van een kleine aanpassing eenvoudig worden veranderd in een gewoon kunstgebit.
  U hoeft dan niet zo lang te wennen aan dit aangepaste kunstgebit omdat er eigenlijk weinig
  is veranderd en het kunstgebit nog steeds vertrouwd aanvoelt.

 
^ naar boven
« produkten

Contact

Berlagelaan 97
7606 SP
Almelo

0546-56.80.90

info@tpp-schultz.nl

openingstijden:
ma t/m vrij:
09:00 - 12:00
ma t/m do:
13:00 - 16:30

daarbuiten:
bel..

O.N.T.-reg.nr. 302